Het werkt altijd zo. Waar je ook bent. Of je dat wilt of niet. Of je het ermee eens bent of niet. Het zijn de zogenaamde wetmatigheden van systemen. Problemen waar een recht-toe-recht-aan oplossing niet werkt, worden veroorzaakt doordat er ergens iets aan de hand is met deze wetmatigheden van systemen.
Problemen waar een recht-toe-recht-aan oplossing niet werkt, worden veroorzaakt doordat er ergens iets aan de hand is met deze wetmatigheden van systemen. Het eerste soort problemen zijn ‘zichtbare problemen’, het tweede soort zijn problemen veroorzaakt door iets dat ‘voorbij het zichtbare’ is. Dat is precies wat het zo lastig maakt, waarom het zo moeilijk op te lossen is. Want het probleem is veroorzaakt door iets dat je niet kunt zien, dat je niet kunt weten. Althans, niet met je verstand. Dat maakt sommige problemen zo hardnekkig.
Er is een andere manier van weten, kennis over die manier van weten heet ‘systemische kennis’. Het is eigenlijk geen echte kennis, je kunt er geen examen over afleggen. Het is meer een verzameling concepten, die bij elkaar het ‘voorbij het zichtbare’ onderzoeken en beschrijven. Bert Hellinger en Jan Jacob Stam hebben de belangrijkste concepten als eerste herkend en beschreven. De kennis is ontwikkeld vanuit observaties in familie- en organisatieopstellingen. Rake Vragen zijn een praktische interpretatie.
Samengevat: met kennis van de systemische wetmatigheden kun je hardnekkige problemen oplossen.